Remaja Masjid Al - Iman

Remaja Masjid Al - Iman
Sahabat Sejati

Sabtu, 10 November 2012

SUSUNAN PENGURUS BKM AL - IMAN KELURAHAN KUALA SILO BESTARI


KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
JALAN KESATRIA NO. 9 TANJUNGBALAI
___________________________________________________________________________________

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
NOMOR : KK.02.18.2 / BA.01.1 /               / 2012

TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN PUNGURUS BADAN KEMAKMURAN MASJID AL – IMAN
KELURAHAN KUALA SILO BESTARI
PERIODE : 2012 – 2015


Menimbang                 :
Bahwa dalam rangka peningkatan dan penyeragaman tentang Badan Kemakmuran Masjid Se Kota Tanjungbalai sesuai dengan berkembangnya keadaan serta untuk meningkatkan pengawasan di pandang perlu menetapkan susunan dan tata kerja Masjid Al – Iman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 505 Tahun 2003.

Mengingat                  :
1.      Keputusan Menteri Agama No. 273 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Kementrian Agama.
2.      Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 505 Tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Kemakmuran Masjid ( BKM ).
3.      Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 178/DJA/1982 tentang BKM sebagai pelindung aset untuk tidak di salah gunakan ( menjadi hak milik ).

Memperhatikan         :
1.      Surat Permohonan Badan Kemakmuran Masjid Al – Iman Kelurahan Kuala Silo Bestari Nomor : 01 / BKM AL – IMAN / KSB / TB / 11.12
2.      Berdasarkan hasil musyawarah pengurus BKM AL – IMAN Kelurahan Kuala Silo Bestari yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di Masjid Al – Iman Kel. Kuala Silo Bestari, Kec. TB. Utara, Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan              :

1.      Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al – Iman Kelurahan Kuala Silo Bestari Periode : 2012 – 2015.
2.      Nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di anggap cakap dan mampu sebagai pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al – Iman.
3.      Kepada nama – nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan fungsinya.
4.      Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan di laksanakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
JALAN KESATRIA NO. 9 TANJUNGBALAI
___________________________________________________________________________________


Di tetapkan     : di Tanjungbalai
Pada tanggal   : 11 November 2012

KepalaDrs. H. Pansuri Ritonga, SH, MH
Nip : 19660202 199303 1 002Tembusan :
1.      Bapak Ka.kan Kemenag Kota Tanjungbalai
2.      Bapak Camat Kec. TB. Utara
3.      Bapak Lurah Kel. Kuala Silo Bestari


KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
JALAN KESATRIA NO. 9 TANJUNGBALAI
___________________________________________________________________________________

Lampiran             :

Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Utara NOMOR : KK.02.18.2 / BA.01.1 /            / 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al – Iman Kelurahan Kuala Silo Bestari Periode : 2012 – 2015.


SUSUNAN PENGURUS
BADAN KEMAKMURAN MASJID AL – IMAN
KELURAHAN KUALA SILO BESTARI
PERIODE : 2012 – 2015


PEMBINA                                : CAMAT KEC. TANJUNGBALAI UTARA
                                                   : KA. KUA. KEC. TANJUNGBALAI UTARA

PENASEHAT                            : KA KEL. KUALA SILO BESTARI
                                                   : ABDUL MANAF
                                                   : SYARIFUDDIN

NAZIR                                      : H. RAHMAT EFENDI / H. ISKANDAR

BADAN PENGURUS HARIAN

KETUA                                     : DRS. BADLAN SITORUS, S.Pd.I

WAKIL KETUA I                        : RUHAYAT SIREGAR
WAKIL KETUA II                       : DRS. JAMES MANURUNG
           
SERETARIS                              : TENGKU SURYA, S.Pd.I

WAKIL SEKRETARIS I               : ZUHDI MUSTHAMIR, SE
WAKIL SEKRETARIS II              : AGUS SALIM SAMOSIR

BENDAHARA                          : JOHAN PANJAITAN

BIDANG – BIDANG

BIDANG IMAROH       : USRI MASHUNI SP. S.Pd.I
                                         : TEUKU MUSTAFA KEMAL
                                         : RAHMANSYAH PUTRA
                                         : SYAHRIAL MAULANA

BIDANG RI’AYAH        : AGUS HASIBUAN
                                         : MUSTAFA ALI
                                         : DEDI APRIANTO
                                         : RAHMAD
                                          : SAMI’UN HASIBUAN
KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
JALAN KESATRIA NO. 9 TANJUNGBALAI
___________________________________________________________________________________


BIDANG IDAROH        : AHMAD FAUZI ARMA
                                         : FAISAL DOGUM
                                         : RIADSYAH
                                         : ERWIN RIVAN
                                         : KAMARUDDIN SIMANGUNSONG, STDi tetapkan     : di Tanjungbalai
Pada tanggal   : 11 November 2012

KepalaDrs. H. Pansuri Ritonga, SH, MH
Nip : 19660202 199303 1 002Tembusan :
1.      Bapak Ka.kan Kemenag Kota Tanjungbalai
2.      Bapak Camat Kec. TB. Utara
3.      Bapak Lurah Kel. Kuala Silo Bestari

Jumat, 05 Oktober 2012

PETUNJUK PELAKSANA KEGIATAN PENTAS SENI REMAJA ISLAM TANJUNGBALAI ( PERISTA )

PERHIMPUNAN REMAJA ISLAM TANJUNGBALAI PETUNJUK PELAKSANA KEGIATAN
PENTAS SENI REMAJA ISLAM TANJUNGBALAI
( PERISTA )  TAHUN 2012 / 1434 H


A.      PELAKSANA KEGIATAN

1.       LOMBA MEWARNAI GAMBAR
ü  Tingkat PAUD / TK Usia 3 – 6 tahun
ü  Panitia hanya menyediakan sketsa gambar
ü  Cat yang di gunakan adalah crayon
ü  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 5. 000 / orang

2.       LOMBA PEMILIHAN DA’I CILIK ( PILDACIL )
ü  Tingkat SD / MI Sederajat usia 6 – 12 tahun
ü  Materi di sampaikan tanpa teks
ü  Materi : Bebas Islami
ü  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 5. 000 / orang

3.       LOMBA SHALAT JENAZAH
ü  Tingkat SMP / MTS Sederajat usia 13 – 15 tahun
ü  Pesertra maximal 5 orang / grup. Terdiri dari 1 imam dan 4 orang makmum
ü  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000

4.       LOMBA BERBALAS PANTUN
ü  Tingkat remaja islam usia 16 – 25 tahun
ü  Peserta maximal 3 orang / grup
ü  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 15.000

5.       LOMBA REMAJA BERDAKWAH
ü  Tingkat remaja islam usia 16 – 25 tahun
ü  Materi di sampaikan tanpa teks
ü  Judul materi : “ ISLAM ADALAH PILIHANKU” atau “ MEMBANGUN UKHUWAH DI TAHUN BARU ISLAM”
ü  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 10.000

6.       LOMBA FOLK SONG
ü  Tingkat remaja islam usia 16 – 25 tahun
ü  Lagu wajib : Assalamualaikum by : RAIHAN dan lagu pilihan : Bebas Islami.
ü  Peserta maximal 5 orang / grup.
ü  Peserta membawa alat masing – masing
ü  Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 25.000

B.      PERSYARATAN PESERTA
v  Mengisi formulir pendaftaran peserta
v  Membawa mandat dari organisasi atau lembaga pendidikan yang di stempel
v  Membawa identitas diri ( Remaja )
v  Waktu tampil folk song : 15 menit, pildacil : 10 menit, remaja berdakwah 10 menit, berbalaz pantun 10 menit dan shalat jenazah 10 menit.
v  Waktu pelaksanaan acara akan di laksanakan pada tanggal 22 – 24 November 2012.

C.      KEGIATAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG
v  Pendaftaran terakhir tanggal 18 November 2012 pukul 21:00 Wib
v  Tehnical meeting dan pencabutan nomor peserta akan di laksanakan pada tanggal 20 November 2012 bertempat di Masjid Ar Riyadhoh PT. Timur Jaya pukul 14.00 Wib.
v  Pengumuman para pemenang akan di umumkan pada acara penutupan Pentas Seni Remaja Islam – PRITA pada tanggal 24 November 2012.


D.      TEMPAT PENDAFTARAN
v  Sekretariat panitia : Masjid Ar Riyadhoh, PT. Timur Jaya, Contact Person : 0877 4877 5202 ( Irham Fadilah ), 0877 4868 1323 ( Emma ) dan 0819 9071 8823 ( Rudi Rudolfo )
v  Sekretariat PRITA : Jl. Khairil Anwar No. 38 Kel. Kuala Silo Bestari ( S. Dengki ), Kec. TB. Utara, Tanjungbalai. Contact Person : 0852 7565 0141 ( Tengku Surya ), 0852 6238 4485 ( M. Guntur ) dan 0877 4959 6660 ( M. Ridwan )
v  Untuk keterangan lebih lanjut hubungi
Ø  Kecamatan Tanjungbalai Utara : 0878 9221 6245 ( Ammar )
Ø  Kecamatan Tanjungbalai Selatan : 0877 4470 7349 ( Firmansyah )
Ø  Kecamatan Sei Tualang Raso : 0877 4479 2750 (Ahmad Syaukani )
Ø  Kecamatan Datuk Bandar : 0877 4870 7906 ( Yudi Kurniawan )
Ø  Kecamatan Datuk Bandar Timur : 0878 0706 2667 ( Sofiuz Zaman )
Ø  Kecamatan teluk nibung : 0877 4957 8940 ( Juliansyah Amri )

E.       PENUTUP

Demikianlah petunjuk pelaksana kegiatan ini kami sampaikan. Adapun hal ini dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami dari kepanitian mengajak Bapak / Ibu / Sdra / I untuk turut serta dalam menyemarakkan kegiatan ini dan atas perhatian dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENTAS SENI REMAJA ISLAM TANJUNGBALAI
( PERISTA ) TAHUN 2012

K E T U A                                                                   S E K R E T A R I S     RUDI RUDOLFO                                                          MUHAMMAD RIDWAN


MENGETAHUI :

BPH. PRITA

KETUA UMUM

TENGKU SURYA DHARMANSYAH, S.Pd.I


Sabtu, 29 September 2012

UDANGAN PENGAJIAN GABUNGAN PRITA YANG KE XV KOTA TANJUNGBALAI


PERHIMPUNAN REMAJA ISLAM
TANJUNGBALAI

Sekretariat : Jl. Khairil Anwar No.38 Kel. Kuala Silo Bestari, Kota Tanjungbalai
Telp : 0852 7565 0141
Email : tengku.surya85@yahoo.co.id

Nomor : 01 / PG.XV / P R I T A / TB /10.12
Perihal : Undangan

Kepada Yth :

Kader PRITA, Rmez, Rmuz, PRI dan Remaja Islam Se Kota Tanjungbalai
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

PERHIMPUNAN REMAJA ISLAM TANJUNGBALAI ( PRITA ) mengundang seluruh kader anggota Remaja Masjid, Mushalla, Pengajian Remaja Islam, OSIS SMP / SMA / TSANAWIYAH / ALIYAH Se Kota Tanjungbalai dalam acara yang insya allah akan di laksanakan pada :

Hari / tanggal : Sabtu / 06 Oktober 2012
Waktu : 20.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Jl. Anwar Idris, Sei. Dua Kec. Datuk BandarTimur ( Masjid Al Ikhlas Sei. Dua )
Acara : Pengajian Gabungan PRITA yang ke XV

Demikianlah surat undangan ini yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
 
 Pengurus Remaja Masjid Al - Ikhlas ( RAMAI )

KETUA


NISFU FITRI
 
MENGETAHUI : 

BPH. PRITA

KETUA UMUM

TENGKU SURYA DHARMANSYAH ADITHYA, SPdI
 
 

REMAJA MASJID AL - IKHLAS ( RAMAI )

 
PERHIMPUNAN REMAJA ISLAM TANJUNGBALAI

By : Surya Van Asahan .............